logoliggew bold

                                                    

                                                                   Networking for Communications Challenged Communities:

                                                                   Architecture, Test Beds and Innovative Alliances

 

Fördröjt Internet

Luleå tekniska universitet är koordinatör för sjunde ramprogramsprojektet (N4C) Networking for Communications Challenged Communities: Architecture, Test beds and Innovative Alliance. Projektet har en budget på nästan 40 miljoner kronor under tre år och koordineras av LTU.

 

I projektet N4C ska LTU via Institutionen för arbetsvetenskap i samverkan med Universidad Politécnica de Madrid, (UPM), Spanien och Trinity college i Dublin (TCD) i Irland forska inom området bredbandslösningar för områden som i dag saknar täckning, det vill säga dit varken ADSL, satelliter eller 3G når. Den teknik som ska vidareut-vecklas är så kallad fördröjningstolerant nätverksteknik (Delayed Tolerant Network, DTN).

 

Den ena testplatsen ligger i Laponia i norra Sverige och den andra i Kocevje regionen i de Slovenska bergen. Under sommartesterna kommer möjligheterna att använda DTN-nätet för att gå ut på Internet att testas.

 

Målet med N4C

Att utveckla och testa ett bredbandsnät med användning av fördröjningstolerant nätverksteknik (DTN)

Utveckla en testbed för applikationer i  

Genomföra applikationstest

Partnerskapet består av

Universitet

Luleå University of Technology (LTU)

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Spanien

Trinity College Dublin, Irland

 

Forskningsinstitut

Northern Research Institute Tromsø AS, (NORUT), Norge

Instituto Pedro Nunes, (IPN), Portugal

 

Industri

Intel Corporation, Leixlip, Co. Kildare, Ireland

 

Små och medelstora företag

Albentia Systems, S.A., (ALBENTIA), Spanien

ITTI Sp. z o.o. (ITTI), Polen

MEIS storitve za okolje d.o.o., (MEIS), Slovenien

Tannak AB (TANNAK), Jokkmokk, Sverige

Power Lake AB, (PLAB), Sverige

Folly Consulting Ltd, (FOLLY), Storbritannien

 

Arbetsplan 

1 Projekt ledning

2 Systemarkitektur

3 FOU genomgripande applikationer

4 FOU mjukvara för DTN och opportunistiska

   nätverk

5 FOU hårdvara specialiserad för DTN nätverk

6 Luftburna gränssnittstekniker

7 System integration

8 Test och validering i två avlägsna test bed 

9 Spridning

 

Läs mer i N4C broschyr. Ladda ner den här!